actiwe Loadplate Limit Plus

logo Actiwe LoadPlate MAGIJA AUTOMATSKOG UTOVARA KONTEJNERA I PRIKOLICA

Actiw LoadPlate tovarna rampa je brzo i dokazano rešenje za utovar jednim potezom normalnih, neizmenjenih utovarnih prostora. Prestanite da gubite novac. Povratite sredstva utovarom pomoču tovarne rampe LoadPlate.

Najsigurniji, najefikasniji i robustan način za utovar vašeg tovara neoštećenog.

LoadPlate tovarna rampa je rešenje za automatski utovar jednim potezom normalnih, neizmenjenih tovarnih prostora kao što su brodski kontejneri, kamioni i prikolice. loadplate tovarna rampa je posebno pogodno rešenje za utovar različitih tovara koje je teško smestiti u kontejner, koja se lako oštete ili obično zahtevaju posebne transportne jedinice kao što su kontejneri sa otvorenim gornjim delom ili potpuno otvoreni kontejneri. istovar se može obaviti jednim povlačenjem, radeći na standardnim platformama sa standardnom opremom, kada je tovar pripremljen za istovar pomoću actiw loadstrip gurtni, remena ili drugih vrsta priprema za istovar.

LoadPlate konfiguracije – Projektovane za različite potrebe pri utovaru

Neosporne koristi od automatskog istovara.

Koriščenje loadplate tovarne rampe poboljšava bezbednost i efikasnost, smanjuje oštećenja proizvoda, kao i troškove radne snage, upotrebe mehanizacije i transporta. LoadPlate tovarna rampa je rešenje koje je dokazalo svoju efikasnost pri utovaru rezane građe i proizvoda od drvene građe, bala papira, čeličnih limova, cevi, profila ili robe za projekat različitih veličina i dužina.

Radna snaga

Manuelno

  • 2–3 viljuškara i vozača viljuškara po kontejneru;
  • Kontejner je spreman i utovaren za 240 minuta.

LOADPLATE

  • 1 viljuškar i vozač viljuškara po kontejneru;
  • Kontejner je spreman i utovaren za 20 minuta.

Mehanizacija i ulaganja

Manuelno

  • 1 slagač kontejnera + 2–3 viljuškara po kontejneru;
  • Kontejneri moraju biti skinuti sa kontejnera;
  • Često je potrebna posebna oprema i dodaci.

LOADPLATE

  • 1 viliviljuškar po kontejneru;
  • Kontejner se može utovariti na prikolicu;
  • Minimalna količina dodatne opreme i troškova.

Transport i oštećenja proizvoda

Manuelno

  • Svaki kontakt viljuškara povećava opasnost od oštećenja;
  • Prosečna količina oštećenja: 1 oštećenje nedeljno (52 godišnje)
  • Prosečni troškovi oštećenja: 5.000 € po oštećenju.

LOADPLATE

  • Minimalna opasnost od oštećivanja proizvoda;
  • Značajno smanjena količina reklamacija;
  • Prosečna količina oštećenja: 1 oštećenje godišnje.

Zdravlje i bezbednost

Manuelno

  • Visok bezbednosni rizik pri radu u kontejneru;
  • Dešavaju se povrede i oštećenja od sudara, padova, uštinuća, itd.

LOADPLATE

  • Priprema utovara se obavlja bezbednije na otvorenom prostoru;
  • Automatizacija ne ostavlja prostor za ljudsku grešku.

Legal disclaimer - Copyright © 2017 Limit Plus d.o.o.