actiwe Loadplate Limit Plus

logo Actiwe LoadPlate MAGIJA AUTOMATSKOG UTOVARA KONTEJNERA I KAMIONSKIH PRIKOLICA

Actiw LoadPlate je utovarna rampa koja nudi brzo, dokazano rješenje za veoma jednostavan - jednim potezom utovar za uobičajene, standardne utovarne prostore (cargo space).Ne gubite više Vaš novac! Omogućite njegov povrat uz pomoć LoadPlate-a.

Najsigurniji, najefikasniji, čvrst i siguran način za utovar vaše robe bez oštećenja.

LoadPlate je utovarna rampa za izvršenje automatskog - jednim potezom utovara za uobičajene, standardne tovarne prostore (cargo space) kao što su brodski kontejneri, kamioni i prikolice. LoadPlate je posebno pogodno rješenje za utovar različitih tereta koje je veoma teško i komplicirano smjestiti u kontejner. Ponekad lako dodje do oštećenja i obično se zahtjevaju posebne transportne jedinice , a to su kontejneri koji imaju otvoreni gornji dio ili su to potpuno otvoreni kontejneri. Istovar se može obaviti jednim povlačenjem i to radeći na standardnim platformama i sa standarnom opremom kada je teret pripremljen za istovar uz pomoć ACTIW Load-Strip trake - remena ili drugih vrsta pripreme za istovar.

LoadPlate konfiguracije – Projektirane za različite potrebe pri utovaru

Prednosti i koristi automatskog utovara.

Upotreba LoadPlate-a utovarne rampe omogućava daleko veću sigurnost i efikasnost, smanjuje mogućnost oštećenja proizvoda i robe, troškove radne snage, upotrebe mehanizacije te troškove transporta. LoadPlate utovarna rampa je ujedno i rješenje koje je dokazalo svoju efikasnost pri utovaru rezane gradje i proizvoda, bala papira, čeličnih limova, cijevi, profila ili robe za projekte različitih veličina i dužina.

Radna snaga

Manuelno

 • 2–3 viličara i vozača viličara po kontejneru;
 • Kontejner je spreman i utovaren za 240 minuta.

LOADPLATE

 • 1 viličar i vozač viličara po kontejneru;
 • Kontejner je spreman i utovaren za 20 minuta.

Mehanizacija i ulaganja

Manuelno

 • 1 reach stacker - slagač kontejnera + 2-3 viličara po kontejneru;
 • Kontejneri moraju biti spušteni sa prikolice;
 • Često su potrebni posebna oprema i dodaci.

LOADPLATE

 • 1 viličar po kontejneru;
 • Kontejner se može utovariti na prikolicu;
 • Minimalna količina dodatne opreme i troškova.

Transport i oštećenja proizvoda

Manuelno

 • Svaki kontakt viličara povećava opasnost od oštećenja;
 • Prosječna oštećenja: 1 oštećenje tjedno (52 oštećenja godišnje);
 • Prosječni troškovi oštećenja: 5.000,oo Eura po oštećenju.

LOADPLATE

 • Minimalni rizik za oštećenje proizvoda;
 • Značajno smanjen broj reklamacija;
 • Prosječna oštećenja: 1 oštećenje godišnje.

Zdravlje i sigurnost

Manuelno

 • Visok rizik sigurnosti pri radu unutar kontejnera;
 • Dogadjaju se povrede i oštećenja od udara, padova i slično.

LOADPLATE

 • Priprema utovara obavlja se sa većom sigurnošću na otvorenom prostoru;
 • Automatizacija ne ostavlja prostor za ljudsku grešku.

Legal disclaimer - Copyright © 2017 Limit Plus d.o.o.